Eğitsel Etkinlikler

Anadil Etkinlikleri
Türkçe etkinlikleri ile öğrencilerimizde sözlü anlatım ve iletişim becerilerini geliştirmeyi, belirlediğimiz temalar doğrultusunda Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını, yeni kavram ve sözcükler edinmelerini, kendilerini ifade etmede daha etkin konuma gelmelerini amaçlamaktayız. Çember zamanı, parmak oyunu, tekerleme, bilmece sorma/oluşturma, şiir, şarkı, canlandırma/drama, resim yorumlama, konu hakkında sohbet etkinliklerinden oluşur.

Yabancı Dil Etkinlikleri
Başka bir dilin varlığını fark ettirecek etkinliklerle İngilizceyi sevdirecek, dil öğrenmeye istek uyandıracak etkinlikleri kapsar.

Sanat Etkinlikleri
Kağıt İşleri (Katlama, Kesme, Yapıştırma), Kolaj Çalışması (Artık Materyaller), Yuvarlama Çalışması, Üç Boyutlu Çalışma, Proje Çalışması, Baskı Çalışması, Parmak Boyası, Origami, Boya çalışmaları, Yoğurma maddeleri ile çalışma, Tamamlama çalışmaları, Grup sanat etkinlikleri, Ahşap Boyama, Seramik etkinliklerinden oluşur.

Yaratıcı Drama
Duygu ve düşüncelerinin farkına vararak, duygularını yansıtır hale getirmelerini ve hayal güçlerini kullanmalarını sağlayacak çeşitli etkinliklerden oluşmaktadır.

Oyun
En iyi öğrenmenin oyun yoluyla gerçekleşeceğinden hareketle öğrencilerimize kendilerinin seçtiği, yönettiği ve denetlediği özgür bir oyun ortamı sunmaktayız.

Fen ve Doğa Çalışmaları
Deneyler, araştırma ve inceleme gezileri, bahçe çalışmaları, mutfak zamanından oluşur.

Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları
Kavram çalışmaları, çizgi çalışmaları, ses farkındalığı, matematik çalışmalarından oluşur. Öğrencilerimizin bilişsel gelişimini ve küçük kas becerilerini geliştirmek için çizgi, kitap, ses, algı, kavram çalışmaları Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları kapsamında yapılmaktadır.