Okulumuzun Kuralları

Anaokulu Kuralları

Okul öncesi dönemde çocukların uyması gereken kurallardan çok; velilerin uyması gereken kurallar önemlidir: Çocuklarımızın iyi alışkanlıklar kazanması için aşağıdaki önerilerin dikkatle okunması ve uygulanması okul düzenine katkı sağlayacaktır.

Çocuklar okula gelemeyecekse, okul/öğretmen bilgilendirilmelidir.
Okula gelirken kıymetli eşya/takı vb. aksesuarlar takılmamalı ve gönderilmemelidir.
Okula gelirken belirlenen oyuncak/kitap günleri ve diğer özel günler haricinde evden materyal getirilmemelidir.
Sınıflar ve koridorlar öğrencilerimize ait mekanlardır. Bu mekanlarda bulunmak için ısrarcı olmamaya özen gösterilmelidir.
Öğrenci, anne-baba dışında herhangi biri tarafından okuldan alınacaksa, okula önceden yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir. Okulun bilgisi dışında anne-babadan başka kimseye öğrenci teslim edilmez.
Bulaşıcı ve ateşli hastalık durumlarında öğrencileri okula göndermemeniz, öğrencinin kendi sağlığı ve okulun genel sağlığı için önemlidir.
Öğrencinin kullandığı ilaçlar var ise okula gönderilirken Okullu Olduk uygulaması doldurularak ilaç ile birlikte gönderilmelidir.
Telefon veya adres değişikliklerinin okulumuza yazılı olarak bildirilmesi zorunludur.
Her öğrencinin kendisine ait bir Okullu Olduk uygulaması olup, günlük faaliyet yeme-içme, tuvalet uyku düzeni ile ilgili bilgi içerir. Öğretmenler ve veliler tarafından gerekli olduğu düşünülen notlar bu uygulamada yer alır. Günlük kontrolü önemlidir.
Günlük veli öğretmen iletişimi bu Okullu Olduk uygulaması aracılığıyla sağlanmalıdır. Öğrencilerimiz ile ilgili yapacağımız her türlü görüşme bizim için değerli olup gereken özeni gösterebilmemiz için sınıf veya branş öğretmenleri ile yapılacak görüşmeler randevu alarak gerçekleştirilmelidir.
Anaokulu eğitimcileri tarafından hazırlanan yıllık program kapsamında uygulanan etkinlik ve çalışmaların, aile ile işbirliği içinde yürütülmesi çok önemlidir. Bu amaçla, çalışmalarımıza ilişkin genel anlamda fikir edinmenizi sağlayacak bilgiler, Anaokulu Okullu Olduk uygulaması, web ve sosyal medya sayfalarında yayımlanmaktadır. Ayrıca bültenler, ay içerisinden yapılan etkinlik ders içeriği ve çeşitli rehberlik konularında bilgilendirme araçları olup, aylık olarak velilerimize Okullu Olduk uygulaması yoluyla ulaştırılmaktadır.

Anaokulu öğrencilerinin sorumluluklarının bilincinde, kurallara uyan, ailesi, arkadaşları, öğretmenleri ve çevresi ile etkili iletişim kurabilen, meraklı bireyler olarak yetiştirilmesi okulumuz ve velilerimizin ortak hedefidir. Bu hedeflere sağlıklı bir şekilde ulaşmanın en önemli ağı okul-aile etkileşimidir.