Anaokulumuzda Rehberlik

Okul-aile-çocuk üçgeni içerisinde yer alan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz, Koruyucu ve Gelişimi Destekleyici bir çalışma prensibi ile hareket etmektedir.

Her çocuk özeldir ve farklıdır. Bu bakış açımız çocukların objektif olarak yönlendirilmesinde en önemli faktördür.

Özel Ataşehir Minik Yunuslar Anaokulu’nda;

  • Çocuğun ilk günlerinde oryantasyon sürecine katkıda bulunmak
  • Bireysel ve grup içi gözlemleri
  • Objektif geribildirim prensibi
  • Ebeveyn danışmanlığı
  • Bilişsel, sosyal, duygusal ve davranışsal alanlarda çocuğu tanımak ve ruhsal gelişimini desteklemek
  • Çocuğun duygularını ve kendisini tanımasına katkı sağlamak
  • Düşünen, sorgulayan ve farklılıklara saygı duyan bireyler yetiştirmeye zemin hazırlamak
  • Aylık bilgilendirici bültenler yer almaktadır.

Rehberlik çalışmalarımızın kapsamında çocuklara yaratıcı düşünme çalışmaları, dikkat güçlendirme egzersizleri, duygularla ilgili çalışmalar uygulanmaktadır.

Rehberlik servisimiz yıl boyunca tüm velilerimizle bireysel görüşmeler yapmakta ve durum takibi yapmaktadır.

Rehberlik Birimi ve sınıf öğretmeni tarafından öğrencilerimizin 5 farklı gelişim alanında (dilsel, bilişsel, öz bakım, motor, sosyal-duygusal gelişim) dönem içinde yaş gruplarına göre oluşturulan öğrenci değerlendirme raporları, çocuğunuzun evdeki ve okuldaki bireysel gelişimi ile ilgili detaylar, bireysel veli görüşmelerinde veliler ile paylaşılır. Hazırlık sınıfı öğrencilerimizin kişilik, zihin ve beden gelişimi açısından birinci sınıfa hazır olup olmadığını belirlemek amacıyla okul olgunluğu çalışmaları yapılır ve bu çalışmaların sonuçları ikinci dönem yapılan bireysel veli toplantılarında aileler ile paylaşılır.