Jimnastik

Temel Jimnastik
Vücudun fiziksel yapısını düzeltme ve geliştirme, estetik gelişimin ve bedensel ifadenin bir arada yaşandığı bu etkinlikte, ruh ve bedenin birbirini desteklediği ortak bir dil geliştirilir.