Eğitim-Öğretim

Minik Martı Anaokulu Eğitim Öğretim

Okul öncesi, çocukların çok hızlı öğrenmeler gerçekleştirdikleri, çevrelerinde gerçekleşen olayları zihinlerine kaydettikleri olağanüstü bir dönemdir. “Yaşamın Sihirli Yılları” olarak nitelendirilen ve kişiliğin temellerinin atıldığı bu yılları en iyi şekilde değerlendirmenin; gelecekte başarılı, mutlu, kendine güvenen, problem çözebilme yeteneğine sahip bireyler yetiştirmenin ön koşulu olduğuna inanıyoruz. Çocuklara kendilerini mutlu ve güvende hissedecekleri bir ortam sunarak, en önemli zamanlarını bireysel farklılıklarını gözeterek, uluslar arası standartta bir eğitim almalarını amaçlamaktayız.

Minik Martı Anaokulu’nda “Her Çocuk Özeldir!” yaklaşımından yola çıkılarak öğrenci merkezli bir anlayış benimsenmiştir. “Sorgulama Tabanlı Öğrenme” ilkesine dayalı olarak uyguladığımız eğitim sistemimizde Bilginin tek başına yeterli olmadığı; uygun beceriler ve tutumlarla desteklenmesi gerektiği inancını taşımaktayız. Her çocuğun potansiyelini en üst seviyeye çıkarabilmesi için farklı öğrenme aktiviteleri planlayıp bireysel gelişimlere fırsat oluşturmaktayız.