Eğitim Anlayışımız

[testimonial_nd bgcolor=”orange” text=”Milli eğitim bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren okulumuzda, eğitim programız okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 36-72 aylık çocukların psikomotor, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel gelişimlerinin desteklenmesini, öz bakım becerilerinin kazandırılmasını ve ilköğretime hazır bulunuşluklarının sağlanmasını amaçlamaktadır. “]
[focus_number_nd color=”violet” description=” Programımız, gelişimsel gereksinimleri karşılarken, gelişim alanlarının birbiri ile olan dinamik etkileşimini destekleyerek çocuğun bütün gelişim alanlarındaki davranışlarını daha üst düzeye çıkarmayı, çeşitlendirmeyi ve zenginleştirmeyi hedeflemektedir. Bu özelliği ile “Çoklu Zeka Kuramı” vurgularıyla da tutarlıdır.”]
[focus_number_nd color=”blue” description=”Çocuklarımızın büyümelerine ve gelişimlerine işaret edecek şekilde geliştirilmektedir. Akademik konular bir yana, öğrenme söz konusu olduğunda; bizler çocukların erken dönemlerinde entelektüel gelişimleriyle birlikte duygusal ve fiziksel gelişimlerini desteklemeye de büyük önem veriyoruz. “]
[focus_number_nd color=”green” description=”Güvenli ve önemseyen bir çevrenin, öğrenmenin gerçekleşebilmesi için hayati olduğunu, dolayısıyla yetenekli eğitimcilerimiz çocukların okulda geçirdikleri günlerinde onlar için kilit rol oynadığını düşünüyoruz. Öğretmenlerimiz her çocuk için gelişimsel olarak uygun, bireysel olarak potansiyellerini ortaya çıkaran aktivitelerin gerçekleştirirler.”]
[focus_number_nd color=”orange” description=”Çocuklar en çok da yaratıcı olmak, keşfetmek, deneyimlemek, soru sormak ve risksiz bir ortamda iletişim kurmak gibi konularda teşvik edildiklerinde öğrenebilirler. Hoş karşılandıkları, güvende hissettikleri bir ortamda olmaları çok önemlidir. “]
[focus_number_nd color=”greydark” description=” Çocukların kendi potansiyellerini doğru şekilde yansıtmaları noktasında velilerimizi çok önemli bir partner olarak görmekteyiz. Bu başarıda uygulanan müfredat kadar, veli ile okul arasındaki iletişim çok önemli bir faktördür.”]