MİSYONUMUZ & VİZYONUMUZ

Akademik, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında, üretken, donanımlı, yaratıcı, eleştirel düşünen ve sorgulayan, bilgi toplumunun bireylerini yetiştiren nitelikli insan kaynağının oluşmasına katkıda bulunmaktır.

Bilimsel ve analitik düşünceye sahip, mutlu, sağlıklı iletişim kurabilen, sorumluluk alabilen, araştırma yapmaya ve öğrenmeye meraklı, teknoloji ile barışık,insana ve doğaya saygılı bireyler yetiştirmektir.

Atatürk ilkeleri ve demokratik laik cumhuriyete sahip çıkan, çağdaş ve ülkemizin geleceğinde söz sahibi bireyler yetiştirmektir.
Günümüz çocuklarının gereksinimlerini karşılayacak bir eğitim sistemi ile onların duygusal, bilişsel, sosyal ve akademik yönden gelişimlerini desteklemek.
Bilimi ve sanatı kullanarak çocukların yaratıcılıklarını arttırmak, bilgiyi keşfederek öğrenmelerini sağlamak.
Yoğun ve nitelikli dil eğitimi ve kültürü ile dünya vatandaşı yetiştirmek.
Doğa tabanlı STEM+A temelli bir okul olarak geleceğin liderlerini, bilim insanlarını ve sanatçılarını yetiştirmek.