REHBERLİK

Minik Yunuslar Anaokulu ailesi olarak çocuklarımızın okula uyumunu kazandırma ve ilköğretime geçişlerini en sağlıklı şekilde gerçekleştirme gayretindeyiz…

Bunun için okulumuzda Uzman Psikoloğumuz eşliğinde uyum ve değerlendirme çalışmaları, gözlemler, psikolojik testler ve veli görüşmeleri yapılmaktadır.

Psikoloğumuz sınıf içi gözlemler ve çalışmalar yaparak, sınıf öğretmenlerimiz ile işbirliği içerisinde çocuklarımızın adaptasyon kurma ve devam ettirme süreçlerini izlemektedir.

Okulumuzda ayrıca yapılan çalışmalardan bazıları şunlardır;

 • Resim analizleri (bir aile çiz vb.)
 • Gesell görsel algı tarama testi
 • Denver gelişim tarama testi
 • Peabody resim-kelime testi
 • Good-enough zeka gelişim testi
 • Metropolitan okul olgunluğu testi (ilköğretime başlayacak son sınıf öğrencilerimiz için)

Ayrıca bireysel olarak veli görüşmeleri düzenlenmekte, veli bültenleri ile de çocuğunuzun gelişimi alanları ve ihtiyaçları hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

Minik Yunuslar Anaokulu ailesi olarak çocuklarımızı ruhsal, bedensel ve sosyal olarak hayata kazandırmak ve başarılarını sizlerle paylaşmak en büyük arzumuzdur.

Okul-aile-çocuk üçgeni içerisinde yer alan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz, Koruyucu ve Gelişimi Destekleyici bir çalışma prensibi ile hareket etmektedir.

Her çocuk özeldir ve farklıdır. Bu bakış açımız çocukların objektif olarak yönlendirilmesinde en önemli faktördür.

Özel Ataşehir Minik Yunuslar Anaokulu’nda;

 • Çocuğun ilk günlerinde oryantasyon sürecine katkıda bulunmak
 • Bireysel ve grup içi gözlemleri
 • Objektif geribildirim prensibi
 • Ebeveyn danışmanlığı
 • Bilişsel, sosyal, duygusal ve davranışsal alanlarda çocuğu tanımak ve ruhsal gelişimini desteklemek
 • Çocuğun duygularını ve kendisini tanımasına katkı sağlamak
 • Düşünen, sorgulayan ve farklılıklara saygı duyan bireyler yetiştirmeye zemin hazırlamak
 • Aylık bilgilendirici bültenler yer almaktadır.

Rehberlik çalışmalarımızın kapsamında çocuklara yaratıcı düşünme çalışmaları, dikkat güçlendirme egzersizleri, duygularla ilgili çalışmalar uygulanmaktadır.

Rehberlik servisimiz yıl boyunca tüm velilerimizle bireysel görüşmeler yapmakta ve durum takibi yapmaktadır.

Rehberlik Birimi ve sınıf öğretmeni tarafından öğrencilerimizin 5 farklı gelişim alanında (dilsel, bilişsel, öz bakım, motor, sosyal-duygusal gelişim) dönem içinde yaş gruplarına göre oluşturulan öğrenci değerlendirme raporları, çocuğunuzun evdeki ve okuldaki bireysel gelişimi ile ilgili detaylar, bireysel veli görüşmelerinde veliler ile paylaşılır. Hazırlık sınıfı öğrencilerimizin kişilik, zihin ve beden gelişimi açısından birinci sınıfa hazır olup olmadığını belirlemek amacıyla okul olgunluğu çalışmaları yapılır ve bu çalışmaların sonuçları ikinci dönem yapılan bireysel veli toplantılarında aileler ile paylaşılır.

0-6 yaş dönemi , erken çocukluk dönemi olarak adlandırılır ve gelişim ile öğrenmenin en hızlı olduğu zaman bu yaşlara rastlamaktadır.

Erken çocukluk döneminde varolan kapasiteyi kullanması için fırsatlar sunulması, sağlıklı bir beyin gelişimine, sosyal uyuma ve güven duygusunun ortaya çıkışına olanak sağlar.

Fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel alanda gelişimi desteklenmiş bireyler, yetişkin olduklarında da olumlu kişilik özellikleri göstermeye devam ederler.

Okul öncesi programına alınan çocukların, gelecekteki okul başarılarının daha yüksek ve yeterli olduğu görülmüştür. Çocuk kreş ve anaokullarında kendisine sunulan fırsatlar ve uyaranlar eşliğinde sağlıklı bir gelişim gösterir ve alt yapı hazırlar.

 • Okul öncesi eğitimin yararlarını kısaca özetlemek gerekirse;
 • Okula ve çevreye uyum, toplumsal kurallara alışkanlık
 • Akademik alanda / okul başarısında artış
 • Çok yönlü gelişmeye bağlı olarak genel ve özel becerilerde artış
 • Zeka puanlarında belirgin düzeyde yükselme
 • Aile ile kurulan olumlu ilişkiler

sayılabilir.

Sonuç olarak psiko-motor, bilişsel, dil, sosyal-duygusal ve özbakım alanlarında kendi kendine yetmeyi başaran ve fırsatlar eşliğinde beceriler kazanan çocuklar; erken yaşta karşılaştıkları uyaranlar ile hem daha özgüvenli hem de ilköğretime hazır şekilde sosyal hayatlarına devam edebilmektedirler…